Us informem que l’Agència Tributària ja ha habilitat la possibilitat de sol·licitar la devolució de l’IRPF de la prestació per maternitat i paternitat. Es pot demanar la devolució dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017, ja que el Tribunal Suprem ha dictat sentencia on ha establert que «Les prestacions públiques per maternitat percebudes per la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques».

Us convidem a venir a les nostres oficines (Carrer Casal Nº1) o contactar (977-86-21-29, info@reddisconca.cat) per tramitar la citada devolució.

Us deixem amb el document de l’Agència Tributària: DEVOLUCIÓ IRPF MATERNITAT I PATERNITAT  

Bon dia.