ASSEGURANCES

Assegurances de la llar

Assegurances de comerços i empreses

Assegurances d’accident

(individuals o col.lectives, obligatories o voluntàries)

Assegurances de vida

Assegurances de salut

Assegurances d’automòbils (inclosos vehicles d’època, etc.)

Plans de pensions

Amb rescat total o pensió vitalícia

Assegurances d’estalvi

Assegurnaça de responsabilitat civil i mediambiental

L’assegurança de responsabilitat mediambiental, està pendent d’aplicació per la falta de publicació del reglament local que cada Ajuntament ha d’aprovar, i que serà obligatòria en determinades activitats.