GESTIÓ I TRAMITACIÓ COMPTABLE

Externalització de la gestió de la comptabilitat.

Anàlisi comptable en general.

Tancaments.

IMPOSTOS

Pagaments a compte de l’Impost de Societats.

Comptes anuals.

Impost de Societats.

ASSESSORAMENT

Anàlisi sobre el tractament comptable aplicable a operacions empresarials.

Estudi sobre els criteris mantinguts pels auditors externs.

AUDITORIES