SERVEIS GESTORIA

Registre de marques i patents.

Tramitació de permisos d’obertura, alta d’activitats.

Tramitacions diverses davant del Registre Mercantil i el Registre de la Propietat. Liquidacions d’impostos.

Obtenció i renovació de permisos (conducció, caça, armes).

Targes de transport.

Matriculacions de vehicles, baixes i transferències.