ASSESSORIA FISCAL

Impostos no residents (comunitaris o extra-comunitaris)

Assessorament continuat a les empreses en l’adequada atenció a les seves obligacions tributaries.

Tramitació en matèria impositiva general: IVA, pagaments fraccionats, impost sobre la renda, etc.

Planificació fiscal i assessorament tècnic a: societats, grups de societats, persones físiques.

Alta d’empreses.

Anàlisis de la fiscalitat en operacions econòmiques puntuals.

Assessorament en la fiscalitat de les operacions de reestructuració d’empreses i en especial de les operacions de fusions i adquisicions.

Assessorament a entitats sense fins lucratius, com fundacions, associacions, entitats docents i esportives.

Assessorament en matèria d’impostos locals

DEFENSA FISCAL

Atenció de les relacions dels nostre clients amb l’Agència Tributaria, amb especial referència a la seva representació davant l’Inspecció de Tributs.

Sustentació de reclamacions i recursos davant l’Agència Tributaria.

AUDITORIES