Us informem que la Seguretat Social ja ha modificat les bases de cotització per l’any 2020.

D’acord amb el Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre, augmenta el tipus de cotització obligatori del 30 al 30,3%. Per tant, queden així:

  • Cotització per contingències comunes: 28,30 %
  • Cotització per contingències professionals: 1,1%
  • Cotització per cessament d’activitat: 0,8%
  • Cotitziació per formació professional: 0,1%
  • La quota d’autònoms pel 2020 queda establerta en 286,15€/mes calculada segons la base mínima de cotització.

Per altra banda, la base de cotització de l’autònom societari no serà modificada. Per tant, la base mínima serà de 1.214,10€. Amb el tipus de cotització del 30,3%, la quota augmentarà fins als 367,88€/mensuals.

Igualment, per fer canvis en la base de cotització hi haurà 4 períodes:

  • De l’1 de gener al 31 de març per efectes del canvi a l’1 d’abril següent
  • Entre l’1 d’abril i el 30 de juny, amb efectes del canvi a l’1 de juliol següent
  • Entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, amb efectes del canvi a l’1 d’octubre següent
  • Entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, amb efectes del canvi a l’1 de gener de l’exercici següent.