Segons la nova legislació d’IVA en l’àmbit europeu, a partir de l’1de gener de 2020 les entregues intracomunitàries de béns fetes a empresaris o professionals no afectats a l’IVA, NO estaran exemptes d’IVA.

Amazon ja no podrà fer servir el seu NIF per eximir-se d’IVA en les entregues intracomunitàries de béns. Això vol dir que si els articles que compres a Amazon són enviats des d’un Centre de distribució situat en un altre Estat membre, s’aplicarà l’IVA del país d’origen.