,

CANVI IVA EN LES COMPRES EFECTUADES A AMAZON

Segons la nova legislació d'IVA en l'àmbit europeu, a partir de l'1de gener de 2020 les entregues intracomunitàries de béns fetes a empresaris o professionals no afectats a l'IVA, NO estaran exemptes…